Home


Cultuureducatie met kwaliteit in de klas

Bij scholen op het gebied van cultuuronderwijs bestaat een grote behoefte om cultuureducatie met kwaliteit in de klas te krijgen. Bij scholen ontbreekt vaak de kennis en de tijd om deze behoefte goed in te vullen. Cultuuronderwijs moet een integraal onderdeel zijn van het basispakket.

Scholen staan er gelukkig niet alleen voor

Culturele instellingen, kunstenaars, artiesten, muzikanten en performers kunnen scholen helpen bij het invullen van die behoefte. Ook ouders zelf en school-bestuurders kunnen hierbij ondersteuning bieden en goede voorbeelden uitwisselen.

Behalve als ontspanning en leren met plezier is aangetoond dat artiesten, muzikanten en andere performers absoluut een bijdrage leveren aan de kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen binnen het huidige onderwijssysteem.

In Nederland bestaat één beurs waar cultuuraanbieders en het onderwijs elkaar ontmoeten. Tijdens deze beurs zijn er presentaties, workshops en trainingen! ICC’ers, leerkrachten, docenten CKV, Muziek, Beeldende Vakken en vakdocenten uit het MBO en HBO doen nieuwe kennis, ideeën en inspiratie op voor hun lessen en hebben de mogelijkheid om hun lespakket samen te stellen. De exposanten zijn zo divers als de cultuursector zelf. Denk aan musea, theater, dans, muziek, film, erfgoed, beeldende kunst, toneel, musical, cabaret, historie en workshops.

Tijd dus voor een makkelijk toegankelijk internetplatform waar vraag en aanbod elkaar direct kunnen vinden zonder tussenkomst van derden!